Home » Video » Bố là ông bố tuyệt vời nhất trên thế giới! Con Yêu Bố!

Bố là ông bố tuyệt vời nhất trên thế giới! Con Yêu Bố!

Bố là ông bố tuyệt vời nhất trên thế giới. Nhưng, bố đã nói dối. Bố nói dối: là bố có việc làm, là bố có tiền, là bố không mệt, là bố không đói, bố nói dối về mọi chuyện…v.v.. Bố nói dối, là vì con! Con Yêu Bố!