Home » Tag Archives: Xây dựng liên kết

Tag Archives: Xây dựng liên kết

Xây dựng liên kết: Yếu tố quyết định nhưng không phải là tất cả

Một vài năm trước, link building (xây dựng liên kết) là trào lưu và có thể là chiến lược duy nhất được sử dụng trong hầu hết các chiến lược SEO – mọi người trao đổi liên kết, mua bán liên kết và sống cùng với liên kết. Xây dựng link, vấn đề không dễ Link building: ưu nhược của …

Read More »