Home » Tag Archives: những con vật tài giỏi

Tag Archives: những con vật tài giỏi

Cuộc thi trèo cây ….

"Để công bằng, tất cả phải làm chung một bài kiểm tra: Hãy leo lên cái cây kia!"

Tại một khu rừng nọ, nhằm tìm ra những con vật tài giỏi để giao một số trọng trách, người ta tổ chức một kỳ thi với sự tham gia của các con vật tại đó, gồm: Quạ, Khỉ, Chim cánh cụt, Voi, Cá, Hải cẩu và Chó. Khi cả bọn đông đủ, vị giám thị ra đề. “Để công …

Read More »