Home » Tag Archives: nghiên cứu

Tag Archives: nghiên cứu

Khởi nghiệp: Những nguyên nhân thất bại thường gặp

Khởi nghiệp: Những nguyên nhân thất bại thường gặp

Nghiên cứu mới nhất của CB Insights khảo sát 101 công ty khởi nghiệp đã thất bại thống kê được 20 lý do thất bại những nguyên nhân thất bại phổ biến. Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên về vấn đề thất bại khi khởi nghiệp nhưng nó lại rất khác so với những nghiên cứu từng được thực …

Read More »