Home » Tag Archives: Nền Kinh tế chia sẻ

Tag Archives: Nền Kinh tế chia sẻ

Airbnb và Nền Kinh tế chia sẻ

Khái niệm: “Kinh tế Chia sẻ”

Kinh tế chia sẻ là một thuật ngữ khá mới ở Việt Nam mặc dù hình thức này đang ngày một phổ biến trên thế giới. Tại HATCH! OPEN #17, cộng đồng đã có dịp thảo luận về một khái niệm chia sẻ mới cũng như tìm hiểu sâu thêm về một công ty thành công cũng như được coi …

Read More »