Home » Tag Archives: Founder Basecamp

Tag Archives: Founder Basecamp

Hãy là một công ty nhỏ nhưng thành công lâu dài

Founder Basecamp: Hãy là một công ty nhỏ nhưng thành công lâu dài

Jason Fried, đồng sáng lập và CEO của công cụ quản lý dự án Basecamp, không muốn phát triển thành một công ty lớn mạnh trăm triệu đô la. Fried muốn giữ Basecamp là một công ty nhỏ và thành công trong thời gian dài. “Bạn không cần phải là Apple, hay Amazone, bạn không cần phải là một doanh …

Read More »