Home » Tag Archives: Câu chuyện “Ra Hà Nội với 700.000 đồng

Tag Archives: Câu chuyện “Ra Hà Nội với 700.000 đồng

Câu chuyện “Ra Hà Nội với 700.000 đồng, tôi đã mua được nhà”

Câu chuyện "Ra Hà Nội với 700.000 đồng, tôi đã mua được nhà"

“Bạn hãy làm nếu mình muốn và đừng quan trọng việc mình học gì, mình xuất thân từ đâu”. Tôi sinh ra tại một xã nghèo của Ninh Bình. Bố bỏ mẹ đi theo người đàn bà khác khi tôi còn đỏ hỏn. Mẹ tôi vất vả đi làm công nhân cho nông trường chè để kiếm tiền nuôi tôi. …

Read More »