Home » Tag Archives: Bài học quản trị

Tag Archives: Bài học quản trị

Google: Bài học quản trị từ công ty công nghệ lớn nhất thế giới

Google: Bài học quản trị từ công ty công nghệ lớn nhất thế giới

Google nổi tiếng là công ty có môi trường phẳng nhất thế giới, bởi vì ở đây rất ít cấp bậc. Các nhân viên, từ lập trình viên tới thiết kế, đều được phát triển ý tưởng của họ và thực hiện một cách tự do mà không cần phải hỏi ý kiến của sếp nào cả. Thế nhưng, với …

Read More »