Home » Tag Archives: 3 việc cơ bản của một CEO khởi nghiệp

Tag Archives: 3 việc cơ bản của một CEO khởi nghiệp

3 việc cơ bản của một CEO khởi nghiệp

CEO khởi nghiệp cần phải tự làm 3 điều cơ bản nêu trên.

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, những đầu mục công việc của CEO luôn nhận được sự chia sẻ từ những thành viên khác trong nhóm. Tuy nhiên, cũng có những việc không nên ủy quyền cho bất kỳ ai. 1. Gọi vốn Đây là điều mà CEO không thể nhờ các thành viên khác làm hoặc ủy quyền …

Read More »