Home » Blog » Quy định cắm mang diêm và bật lửa trên tàu bay của Việt Nam Airlines

Quy định cắm mang diêm và bật lửa trên tàu bay của Việt Nam Airlines

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 236/CHK-ANHK ngày 16/01/2013 của Cục hàng không Việt Nam quy định việc mang diêm, bật lửa hành khách khi đi tàu bay, Việt Nam Airlines (VNA) xin thông báo đến quý đại lý và quý khách như sau:

– Mỗi hành khách chỉ được mang theo người, hành lý xách tay một bao diêm an toàn hoặc một chiếc bật lửa loại nhỏ thông thường dùng gas hóa lỏng. Trường hợp khách mang theo bật lửa có giá trị lớn hoặc là vật kỷ niệm , An ninh hàng không yêu cầu hành khách tháo bỏ hêt nhiên liệu ( trừ gas hóa lỏng) trong bật lửa và kiểm tra trực quan xác định bật lửa không còn nhiên liệu thì cho phép hành khách được mang bật lửa đó theo người, trong hành lý xách tay.

– Không cho phép hành khách đề diêm, bật lửa trong hành lý ký gửi ( việc vận chuyển diêm và bật lửa phải thực hiện theo quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam)

Cắm mang diêm và bật lửa trên tàu bay của Việt Nam Airlines
Cắm mang diêm và bật lửa trên tàu bay của Việt Nam Airlines