Home » Blog » Những cách mua hạnh phúc bằng tiền

Những cách mua hạnh phúc bằng tiền

Theo website nghiên cứu Happify, tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được hạnh phúc, nếu bạn biết cách chi tiêu.

Bạn có thể cảm thấy vui vẻ hơn nếu mua trải nghiệm, như du lịch, thay vì mua đồ đạc, như đồng hồ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giá trị chiếc xe chẳng ảnh hưởng gì đến cảm giác của bạn khi lái, và những người có nhà riêng cũng chưa chắc vui vẻ hơn người đi thuê.

Những cách mua hạnh phúc bằng tiền
Những cách mua hạnh phúc bằng tiền