Home » Blog » Cảnh giác Hijacker với thuật Hijacking thứ hạng tìm kiếm của website bạn

Cảnh giác Hijacker với thuật Hijacking thứ hạng tìm kiếm của website bạn

Thật khó tin là với thuật Hijacking, người ta có thể thao túng Search Engine để lấy đi và làm giảm thứ hạng tiềm kiếm của website bạn . Sau đây là một vài ví dụ : Trang web của bạn đang chạy ổn định và có thứ hạng tốt trên Google . Một ngày đẹp trời, bạn nhận thấy rằng lưu lượng truy cập cũng như visitor giảm một cách đáng kể, rồi sau đó trang web của bạn biến mất khỏi kết quả tìm kiếm (SERPs).

Thật khủng khiếp khi các bân nhận ra rằng tất cả những nguyên nhân trên là kết quả của việc redirect 302 mà đối thủ vô tình hoặc cố ý hành động với website bạn nhằm một mục đích gì đó! Redirect 302 là một sạng chuyển hướng ( Một lệnh HTML tự động chuyển hướng Visitor từ trang này sang trang khác ) được sử dụng để chỉ ra rằng một PAGE tạm thời chuyển đến địa chỉ một PAGE khác . Thao túng làm cho công cụ tìm kiếm lưu lại địa chỉ của nó và nội dung của website gốc .

Một dạng khác của 302 là nó chuyển hướng và chiếm quyền điều khiển được gọi là 302 Hijacking . Kỹ thuật này là thao túng công cụ tìm kiếm đọc lệnh 302 redirect chuyển hướng website của bạn sang một website khác (gọi là Hijacker) . Tên Hijacker được xem như là một người ăn cắp thứ hạng trang web, ăn cắp lượng visitor từ kết quả tìm kiếm.

Sau đây là cách thức hoạt động của Hijacking . Họ thiết lập một Page giả rồi chuyển hướng 302 và trang được xếp hạng trên công cụ tìm kiếm . SERPs hiểu rằng URL trang giả mạo đó là Url chính của bạn nên nó index và xóa bỏ URL thực của bạn trên kết quả tìm kiếm .

 ICB vô tình hay cố ý  dính thủ thuật Hijacking

Ở hình trên chúng ta có thể thấy rằng URL giả mạo được thể hiện trên kết quả tìm kiếm , nhưng khi các bạn lick vào nó sẽ được redirect 302 về trang đích website chính của bạn . Một trang redirect 302 có thể gây nguy hiểm đến độ uy tín của web khác như trường hợp trên hoặc nguy hiểm hơn là nó chuyển hướng visitor đến một trang khác thông qua lỗi chuyển hướng của SERPs vì SERPs hiểu sai URL đích .

Ngoài ra, Redirect 302 có thể gây nhằm lẫn là nguy hiểm đến trang web của bạn vì SERPs hiều nhằm hoặc cho rằng website của bạn trùng lặp nội dung dẫn đến Google gửi mail xử phạt website bạn vì vi phạm nguyên tắc quản lý website và mất đi kết quả xếp hạng trên tìm kiếm . Google đã biết được sự nhằm lẫn này của SERPs trong tìm kiếm và cũng đã cố rất nhiều biện pháp để khắc phục nhưng chưa triệt để và hiên tượng Hijacking vẫn còn đang diễn ra.

Biện pháp khắc phục khi các bạn nhạn ra website mình mất Visitor một cách đáng kể cộng với việc mất hết thứ hạng và được Google gửi email vi phạm nguyên tắc lý website . Sau đó các bạn lại phát hiện Url đích trên SERPs thay đổi không đúng với URL đích thì đây chính là hiện tượng redirect 302 của Hijacking . Các bạn hãy liên hệ ngay với trang web của bên thứ ba và yêu cầu họ hợp tác chỉnh sửa, xóa bỏ hiện tượng trên . Trang redirect 302 có thể tình cờ hoặc cố ý chuyển hướng, vì vậy bạn có thể yêu cầu họ xóa một cách dễ dàng, nhưng nếu phát hiện ra đây là một việc làm cố ý gây nguy hại đến website bạn thì các bạn nên Report ngay với Google (SERPs) để khắc phục tình trạng 302 đối với website bạn .

Biên soạn lại từ : dummies.com/how-to/content/prevent-someone-from-hijacking-your-web-sites-sear.html