Home » Blog » Backlink là gì?

Backlink là gì?

Mình đi lang thang trên google tìm kiếm từ khóa:  “backlink là gì” thì thấy rất nhiều website nói về backlink là gì? mình cũng đề ra một số thứ như sau:

Backlink là gì?
Backlink là gì?
Backlink theo nghĩa đen là được trỏ lại, liên kết lại. Nói cách khác Backlink là dạng liên kết từ trang web A sang trang web B. Và nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google.
Theobacklinks.vn
Backlink là gì? Đơn giản là những liên kết từ những website trỏ về trang web của mình. Tạo ra backlink là công việc khá đơn giản, nhưng bạn phải theo dõi được độ tốt của backlink đó, không phải bạn cứ là con ong chăm chỉ đi đặt backlink là được.
Theo: seo123.vn
Backlinks are incoming links to a website or web page. Inbound links were originally important (prior to the emergence of search engines) as a primary means of web navigation; today their significance lies insearch engine optimization (SEO). 
 
Theo như định nghĩa trên “Backlink chính là những liên kết từ một website khác trỏ đến website hay web page của bạn.“
Trích: seo4b.com
 
Với mình thì backlink (textlink) là
1. Kết cấu:

 Nó là một text (ký tự) gồm từ khóa và ẩn trong tý tự từ khóa đó là một cái link. Với google thì quy định là thay vì bạn coppy một cái link nào đó để mọi người vào trong một bài viết thì thay vào bạn coppy link đó sẽ được thu gọn vào vào trong một đoạn text để văn bảng mạch lạc hơn.
2. Cấu trúc: 
Mỗi một người theo một quan điểm riêng nhưng với mình đơn giản cấu trúc là như sau

  <a href=”http://chauvannha.com” title=”Châu Văn Nhã”>Châu Văn Nhã</a>

Hoặc  <a href=”http://chauvannha.com”>Châu Văn Nhã</a>

Có nhiều bạn hỏi cái link thứ 2 có tốt không? Cái này mình đảm bảo bình thường vì google load ko có thẻ title thì sẽ đến đoạn text hiển thị.
Có nhiều bạn dị chơi link thế này:
<a href=”http://chauvannha.com/” title=”Châu văn Nhã”>Xem thêm</a>
Cái này cũng được tính là tốt cho SEO vì google sẽ load trong thẻ a trước xong mới ra ngoài. Thứ 2 thẻ title ( tiêu đề) đã được tịnh danh thì từ khóa tại đây chỉ là cái gọi hiển thị thôi chứ ko ảnh hưởng gì cả.
3. Phân biệt backlink
Backlink có 2 kiểu là backlink giới thiệu và backlink chuyển hướng, giải thích, chú thích….
Backlink giới thiệu là gì? Là dạng liên kết từ trang web A sang trang web B.  Tức là thường ngày công việc bạn đi giải backlink trên diễn dàn, website khách, mạng xã hội….
Backlink chuyển hướng, giải thích, chú thích….(các khách gọi là backlink nội) là dang liên kết trong cùng một 1 website. Nó xuất hiện trong bài viết giúp người đọc nội dung có thể hiểu được nội dung, các từ khó trong nội dung của bạn khi bạn chèn link mang tính giải thích, chú thích về từ đó.