Home » Bán bảo hiểm phi nhân thọ

Bán bảo hiểm phi nhân thọ

 Bảo hiểm phi nhân thọ

Do tính ổn định và tính tương đối nhất quán của các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, phần này giới thiệu những nghiệp vụ đã được sắp xếp theo từng nhóm quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm, song chỉ ở mức độ khái lược những nội dung liên quan đến đối tượng bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm. Những nghiệp vụ/nhóm nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:

  • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;
  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển;
  • Bảo hiểm hàng không;
  • Bảo hiểm xe cơ giới;
  • Bảo hiểm cháy, nổ;
  • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;
  • Bảo hiểm trách nhiệm;
  • Bảo hiểm tính dụng và rủi ro tài chính;
  • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;
  • Bảo hiểm nông nghiệp.

Có một nghịch lý là sự xuất hiện tên gọi bảo hiểm phi nhân thọ không gắn trực tiếp với sự ra đời những nghiệp vụ bảo hiểm phi nhận thọ đầu tiên như: bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm thân tàu biển, bảo hiểm hỏa hoạn,…mà mà lại bắt nguồn từ sự xuất hiện và phát triển của bảo hiểm nhân thọ (life insurance). Đứng tên phương diện ngôn ngữ, cách gọi “phi nhân thọ” không tương xưng với vị thế độc lập và bề dày lịch sử hình thành và phát triển của các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc lĩnh vực này (vì bảo hiểm phi nhân thọ được cho là xuất hiện sớm hơn bảo hiểm nhân thọ). Tuy nhiên, phải chấp nhận một thưc tế là rất khó tìm được một tên chung cho một tập hợp các nghiệp vụ quá đa dạng về đối tượng bảo hiểm, rủi ro bảo hiểm và kỹ thuật bảo hiểm. Một cách gọi khách như “bảo hiểm chung” (general insurance) cũng đã được một vài tài liệu sử dụng, song phổ biến hơn vẫn là bảo hiểm phi nhân thọ. Đặc biệt, khái niệm đó đã có sự chấp nhận của hệ thống luật pháp về bảo hiểm của các quốc gia và trên thế giới trong đó có Việt Nam. Điều 3, Chương 1, Luật Kinh doanh bảo hiểm Việt Nam cũng đưa ra khái niệm, về bảo hiểm phi nhân thọ: “Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ”.

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

– Bảo hiểm xây dựng và bảo hiểm lắp đặt

– Bảo hiểm máy móc, thiết bị chủ thầu

– Bảo hiểm máy móc, nồi hơi

– Bảo hiểm thiết bị điện tử

– Bảo hiểm dầu khí

– Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

– bảo hiểm tiền

– Bảo hiểm trộm cắp

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

– Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

– Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không

– Bảo hiểm hàng hóa vậ chuyển trong nước

Bảo hiểm hàng không

– Bảo hiểm thân máy bay

– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự và của người vận tải hàn không

– Bảo hiểm tai nạn nhân viên tổ bay

Bảo hiểm xe cơ giới

– Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới

– Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng khóa vận chuyển trên xe

– Bảo hiểm tại nạn lái xe, phụ xe và ngồi trên xe

– Bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước

Bảo hiểm cháy nổ

– Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt

– Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu

– Bảo hiểm thân tàu biểm

– Bảo hiểm thân tàu sông, tàu cá

– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển

– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu thuyền hoạt động trên song hồ vùng nội thủy và lãnh hảy Việt Nam.

Bảo hiểm và trách nhiệm

– Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân suwh của chủ xe cơ giới

– Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động

– Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩn

– Bảo hiểm trách nhiệm cộng đồng

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nhiệp luật sự

– Bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp y t, bác sỹ, y tá

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghệp của công ty chứng khoán.

– Bảo hiểm tính dụng và rủi ro tài chính

– Bảo hiểm tính dụng

– Dịch vụ hoán chuyển ruir ro tin dụng

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

– Bảo hiểm cây trồng

– Bảo hiểm chăn nuôi

Bảo hiểm sức khỏe

Trong cuộc sống, con người có thể đối mặt với các rủi ro có thể xảy ra làm tổn hại về sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về mặt tài chính, ảnh hưởng đến cuộc sống của người gặp rủi ro và xã hội. Bảo hiểm sức khỏe đã ra đời và phát triễn nhằm đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho cuộc sống của mỗi người à xã hội. Bảo hiểm sức khỏe bao gồm: Bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm y tế và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Các nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe được đề cập trong phần này là các nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm y tế và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Các doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay đang triển khai nhiều nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe cụ thể khác nhau. Dưới đây là các loại nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe đang đươc triển khai trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Bảo hiểm tai nạn con người

– Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

– Bảo hiểm tai nạn hành khách

– Bảo hiểm học sinh

Bảo hiểm y tế

– Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẩu thuật

– Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện

– Bảo hiểm hỗ trợ chi phí phẫu thuật

– Bảo hiểm hỗ trợ chi phí y tế

– Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Liên hệ mua bảo hiểm phi nhân thọ : bảo hiểm xe hơi , bảo hiểm nhà, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm sức khỏe…v.v  : 0909.660059 Mr Nhã .

Giấy Chứng Nhận LBT
Giấy Chứng Nhận LBT
Giấy Chứng Nhận
Giấy Chứng Nhận